Proč se přihlásit?

 Současný uspěchaný životní styl přináší řadu zdravotních problémů. Narůstající hmotnost, osteoporózu, cukrovku, vysoký krevní tlak, psychické problémy, stres, vyčerpání, syndrom vyhoření apod. Je potřeba školených odborníků, kteří budou schopni působit na poli prevence vzniku civilizačních nemocí a podpory zdraví. Povedou klienta k aktivnímu způsobu života s cílem předcházet nárůstu těchto onemocnění a prožít plnohodnotný a kvalitní život.

Pro získání celkového přehledu a dobrému porozumění filozofii Vital life centra zdraví doporučujeme předem, než se přihlásíte ke studiu, pozorně přečíst  naše webové stránky, které tvoří základ informací obnáší práci. Rádi bychom spolupracovali a vedli pouze ty, kteří se ztotožní s naší myšlenkou a mají zájem ji dále rozvíjet. Vše ostatní je už jen otázkou oboustranné důvěry, dohody a společné práce.

Našim cílem při vzdělávání nových certifikovaných poradců je jednak předání odborných poznatků z poradenské praxe, ale  i snaha o vytvoření  fungující sítě odborných poradenských center zdraví Vital life v každém městě ČR!
 
 
Náš záměr je následující:

1. Vyplnit prázdné místo na trhu  služeb v oblasti podpory zdraví  s odborně poskytnutým poradenským servisem klientům v komplexním pojetí
    výživa,  pohyb, duše. Tento přístup je zcela ojedinělý a v současné době v ČR neexistující!

2.  Nabídnout nový styl jednání s klientem, který zahrnuje individuální, nebo skupinový  přístup, diskrétnost, přátelský vztah budovaný v
     atmosféře vzájemné důvěry. Tedy  alternativu k běžnému, ryze komerčnímu, neosobnímu neodbornému přístupu.

3.  Vytvořit novou podnikatelskou, či pracovní příležitost pro lidi se zájmem o zdraví,   s možností vykonávat činnost poradce v rozsahu,
     který si sami zvolí.

4.  Vytvořit příznivé podmínky pro zahájení podnikání v oblasti podpory zdraví a poradenské praxe těm, kteří by nenašli dostatek odvahy
     prosadit se na konkurenčním   trhu sami, ale rádi by se v této oblasti angažovali.

5.  Umožnit dosažení úspěchu v daném oboru předáním  know how firmy ve vlastním   vzdělávacím zařízení Vital institut s individuální teoretickou
     i praktickou výukou  a možností dalšího vzdělávání na akcích institutu.

6.  Poskytnout možnost získání odpovídající finanční jistoty dle své vykonané práce,
     nebo možnost získání vlastního podnikání pod zavedenou značkou.

 

Poslední aktualizace: 24. 2. 2020