Aktuální ceník Vital life

doporučený CENÍK Vital life centra zdraví s.r.o.  
platný od 1.1.2016 ( na vyžádání vám celý ceník rádi zašleme )

Nejsme státní zdravotnické zařízení a proto se u nás za poradenské služby, kurzy, besedy  a další aktivity  platí. Těší nás, že klienti, kteří u nás absolvují nějaký program, se shodují na tom, že se jednalo o dobře investované peníze, peníze investované do toho nejcennějšího co máme  -
do vlastního zdraví!

Využijte možnost čerpání finančních prostředků od vaší zdravotní pojišťovny v rámci  jejich programů prevence - hubnutí, pohyb apod. Vital life centrum zdraví je partnerem zdravotní pojišťovny Metal aliance a VZP.


individuální konzultace - programy REDUKCE, VITAL LIFE, SPORT ACTIV, DIABETIK, RELAX, MANAGER, ZELENÁ LÉKÁRNA
jednorázová konzultace od 400,00 Kč/ půl hodiny
kontrolní konzultace po ukončení programu od 250,00 Kč/ půl hodiny
kurz mini / 4 lekce 2800,00Kč
kurz medium / 6 lekcí 3300,00 Kč
kurz normal / 8 lekcí  3920,00 Kč


měření Bodystat
od 390,00 Kč

skupinové kurzy
kurz rozumného hubnutí - základní od 2250,00 Kč
kurz rozumného hubnutí – pokračovací  od 2100,00 Kč

pohybové aktivity - cvičení BUĎ FIT!
jednorázové vstupné  od 85,00 Kč
zvýhodněná možnost permanentek

akce pro veřejnost
mobilní poradna zdraví individuální kalkulace ceny,  orientačně minimálně jako individuální konzultace + cestovní náklady
přednášky, workshopy…cena orientačně od 500,00 Kč / hodinu, cena se řídí individuální domluvou, velikostí akce a počtu zúčastněných lidí +
cestovní náklady 
antropometrické vyšetření ( váha, BMI, %tuku, krevní tlak ) od 195,00 Kč / osobu, cena se řídí individuální domluvou, velikostí akce a počtu zúčastněných lidí + cestovní náklady
pohybové aktivity, testy individuální kalkulace ceny v rámci zajišťovaného programu na akci 

 

Poslední aktualizace: 24. 2. 2020